วิธีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น BRFSS 2558

1. คลิ๊กเลือกที่ไอคอน เบราวเซอร์ เพื่อเปิดโปรแกรมเว็บเบราวเซอร์ขึ้นมา

2. พิมพ์ลิงค์ http://brfss.thaincd.com ในช่องใส่ตำแหน่งเว็บไซด์ เพื่อเข้าสู่เว็บไซด์แบบสัมภาษณ์ BRFSS 2558

3. ในบรรทัดที่เขียนว่า ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น BRFSS ที่นี่ ให้กดคลิ๊กที่คำว่า "ที่นี่" ค้างไว้จะปรากฏเมนูขึ้นมาดังรูป และกดคลิ๊กเลือกที่เมนู Open in new tab

4. กดคลิ๊กที่ตำแหน่งที่ลูกศรชี้ในข้อ 3 เพื่อดูสถานะการดาวน์โหลด หลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กที่ไฟล์นั้น 1 ครั้งจะปรากฏหน้าจอสอบถามว่าต้องการติดตั้งแทนที่แอพพลิเคชั่น BRFSS เดิม ที่ติดตั้งอยู่หรือไม่ ให้กด OK (กรณีที่เครื่องแท็บเล็ตของท่านยังไม่ได้เคยติดตั้ง ให้ข้ามไปข้อถัดไป)

5. กด install เพื่อติดตั้งโปรแกรมใหม่ลงไปในเครื่องแท็บเล็ตของท่าน

6. หลังจากติดตั้งแอพพลิเคชั่นเสร็จแล้ว จะขึ้นคำว่า App Installed ให้ท่านกด Done หรือกด Open เพื่อเปิดโปรแกรมที่ติดตั้งแล้วขึ้นมาทำงานต่อได้ทันที

หมายเหตุ : การติดตั้งแอพพลิเคชั่นใหม่จะลบข้อมูลเดิมที่มีอยู่ กรุณาส่งข้อมูลที่ท่านได้ทำแบบสอบถามไว้ในเครื่องที่เสร็จแล้วเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยก่อนทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นใหม่