แบบสอบถามออนไลน์ BRFSS 2561

ระบบสำหรับใช้งานจริง

ดาวน์โหลด
คู่มือการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ BRFSS

ที่นี่


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ BRFSS 2561

ที่นี่

ดูผลการส่งข้อมูลออนไลน์ที่นี่


ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น BRFSS ที่นี่
ดูวิธีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น BRFSS ลงเครื่องแท็บเล็ต