แบบสอบถามออนไลน์ BRFSS 2562

ระบบสำหรับทดสอบ

ดาวน์โหลด
คู่มือการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ BRFSS

ที่นี่


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ BRFSS 2562

ที่นี่


ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น BRFSS ที่นี่
ดูวิธีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น BRFSS ลงเครื่องแท็บเล็ต